Viktigt att veta

Brandsläckare
Förvissa Dig om var närmaste brandsläckare finns. Platserna är utmärkta med röda skyltar och finns på områdeskartan.

Grillning
Får endast ske i grill. Öppen eld på marken är ej tillåten, inte heller i engångsgrillar. Töm kolen i särskilda behållare vid miljöstationen vid servicehuset.

Biltrafik
Tänk på barnen! Kör ej i onödan inom området. Max 5 km/tim.

Hund
Ska hållas kopplade och rastas utanför området. Hundar får ej medföras in på poolområdet. För allas trevnad plocka upp efter din hund. Hundbad finns längst bort till höger, bakom piren.

Rökning
Är förbjuden i allmänna byggnader, i stugorna och på poolområdet. Släng inga fimpar på marken, tänk på barnen och djuren.

Lugn och ro
Ska råda 23:00-07:00

Håll avstånden
Avstånden ska vara minst 4 meter mellan enheterna. Ställ upp minst 2 meter från tomtgränsen åt alla håll. Detta är till för vår gemensamma säkerhet.

EN (1) CAMPINGENHET, d.v.s. husvagn eller husbil med tillhörande förtält samt en personbil tillåten per plats.

 

Avfallshantering:
Avfall
Ska läggas i avsedda kärl som finns vid servicehuset. Hjälp oss i vårt miljöarbete genom att källsortera och följa de regler för soppåsar som gäller.

Gröna påsen
Släng dina matrester i den gröna påsen. När påsen är full knyter du en dubbelknut och slänger den i kärlet för hushållssopor

Glas:
I glasåtervinningsbehållare vid servicehuset.

Petflaskor:
Separat kärl vid servicehuset.

Wellpapp:
I kärl bakom containers vid servicehuset.

Grillkol:
I grillavfallstunnan (plåt) bakom container vid servicehuset.

 
In- och utcheckning:

Incheckning: efter kl. 15:00

Utcheckning stugor: senast kl. 12:00

Utcheckning camping: senast kl. 14:00