Tält

Vi har fem numrerade elplatser på tältytan, resterande platser är onumrerade och utan el. Minsta säkerhetsavstånd mellan tält är 3m. Se bild.
Tältplatser på tältytan är inte bokningsbara, men husvagnsplatser går att boka även för tält.